Convocatòria a la sessió extraordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament i Cultura

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.    Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià del servei de menjador i el servei de transport de les Escoles Especials de la Diputació de Lleida, cursos 2019-2020 i 2020-2021.
3.    Acord d’imposició de sancions: servei transport escolar, lot 19, Autocars Ravigo, SL.
4.    Acord d’imposició de sancions: servei menjador escolar, Alessa Catering, SAU.